2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

 SIRIUS ASSET MANAGEMENT

Placeringar som gör skillnad

AKTUELL EMISSION NR 21

Ladda enkelt ner våra produktbroschyrer genom att klicka på bilderna.

Riktade erbjudanden

Sirius erbjuder även riktade erbjudanden anpassade efter behov, risk- och avkastningsprofil. För mer information kring dessa placeringar kontakta din marknadskontakt eller ring 031 39 00 300.

- 2201 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

- 2202 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

- 2203 Portföljallokering Mix 50 % Skydd Kupong

- 2204 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

 

Våra tjänster

 S*AM är specialiserat på finansiella placeringar. Personalen har lång branscherfarenhet och med nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet erbjuder vi väl genomtänkta lösningar.

Finansiella placeringar

 Sirius fokus är lösningar genom sammansatta placeringar – en obligation kopplas tex samman med en annan underliggande tillgång såsom tex aktier, räntor, index, råvaror, valutor, etc. 

 

KONTAKTA OSS

HÅKAN DAHLIN

VD

FREDRIK ANDERSSON

PARTNER

FREDRIK KÖRNER

PARTNER

Göteborg

RAIVO GARDARSON

PARTNER

NICKLAS SJÖBLOM

PARTNER

Stockholm

Växel
 
031 39 00 300
Göteborg
 
Kungsportsavenyn 21
Stockholm​
Strandvägen 1