2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

OM OSS / VÅRA TJÄNSTER

S*AM är specialiserat på finansiella placeringar. Personalen har lång branscherfarenhet och med nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet ser vi fram emot att erbjuda väl genomtänkta finansiella lösningar.

S*AM är anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB och kommer bl.a. distribuera strukturerade produkter åt SIP.

I samarbete med ledande svenska och internationella investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar och ett svenskt investeringsfokus både för privata, bolag och institutionella investerare. 

Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. S*AM är länken mellan marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk på ett transparant och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

Förköpsinformation och prislista