2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
top of page

OM OSS / VÅRA TJÄNSTER

S*AM är specialiserat på finansiella placeringar. Personalen har lång branscherfarenhet och med nationell närvaro och unik kunskap ser vi
fram mot att erbjuda väl genomtänkta finansiella lösningar.

Sirius Asset Management AB är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under tillsyn hos Finansinspektionen. Bolaget har tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order på kunders uppdrag, portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt sidotjänsten att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

I samarbete med ledande svenska och internationella investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar och ett svenskt investeringsfokus både för privata, bolag och institutionella investerare. 

Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin. S*AM är länken mellan marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk på ett transparant och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

bottom of page