2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

Strukturerade Produkter är ett samlingsnamn för sammansatta placeringar – en obligation kopplas samman med en annan underliggande tillgång såsom tex aktier, räntor, index, råvaror, valutor, etc. 

Strukturerade Produkter kan fylla många funktioner. Produktens konstruktion erbjuder en hög grad av flexibilitet och därmed stora möjligheter genom t.ex. riskbegränsning med kapitalskydd, tillgång till exotiska marknader, attraktiv avkastningsprofil eller vilket behov investerare kan tänkas ha. Strukturerade Produkter är en naturlig del i varje väldiversifierad portfölj med sin tydlighet och förutsebarhet gällande löptid, avkastningsprofil och risknivå.

 

Såväl marknadsexponering, risk och avkastningsprofil anpassas efter rådande marknadsförutsättningar och investerares behov. Sirius uppgift är att ta fram den bästa produkten för det aktuella tillfället och rådgivningen är central för att hitta de placeringar som gör skillnad och erbjuder kostnadseffektiva, passande villkor i förhållande till riskprofil.