2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
top of page

FINANSIELLA LÖSNINGAR

Finansiella lösningar genom sammansatta placeringar – en obligation kopplas samman med en annan underliggande tillgång såsom tex aktier, räntor, index, råvaror, valutor, etc. 

Våra finansiella lösningar kan fylla många funktioner. Placeringens konstruktion erbjuder en hög grad av flexibilitet och därmed stora möjligheter genom t.ex. riskbegränsning med kapitalskydd, tillgång till exotiska marknader, attraktiv avkastningsprofil eller vilket behov investerare kan tänkas ha. Sammansatta finansiella lösningar är en naturlig del i varje väldiversifierad portfölj med sin tydlighet och förutsebarhet gällande löptid, avkastningsprofil och risknivå.

 

Såväl marknadsexponering, risk och avkastningsprofil anpassas efter rådande marknadsförutsättningar och investerares behov. Sirius uppgift är att ta fram den bästa produkten för det aktuella tillfället och rådgivningen är central för att hitta de placeringar som gör skillnad och erbjuder kostnadseffektiva, passande villkor i förhållande till riskprofil.

bottom of page