2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

INTEGRITET OCH SEKRETESS

Legalt

Sirius Asset Management AB (559211–2774) står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

Sirius Asset Management har följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument

  • Utförande av order på kunders uppdrag

  • Portföljförvaltning

  • Investeringsrådgivning

Dessutom har Sirius Asset Management sidotillstånd att:

  • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet

Licensiering

Alla rådgivare på Sirius Asset Management är SwedSec-licensierade. 

Klagomål

Vi tar klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar klagomål tydligt ber vi att få klagomål till Sirius Asset Managements klagomålsansvarige, fredrik.korner@siriusam.se, eller skriftligen till:

Klagomålsansvarig

Sirius Asset Management AB
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg