2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

INTEGRITET OCH SEKRETESS

Legalt

Sirius Asset Management AB (559211–2774) är anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (556708–6649) . SIP Nordic är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.

  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument.

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

Licensiering

Alla rådgivare på Sirius Asset Management är SwedSec-licensierade. SIP Nordic Fondkommission är anslutna till SwedSec Licensiering AB.

Klagomål

Vi tar klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar klagomål tydligt ber vi att få klagomål till SIP Nordic Fondkommissions VD Mats Halvorsen, mats.halvorsen@sipnordic.se, eller skriftligen till:

Klagomålsansvarig

SIP Nordic Fondkommission AB
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm