2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

INTEGRITET OCH SEKRETESS

Legalt

Sirius Asset Management AB (559211–2774) är anknutet ombud till Nord Fondkommisison AB (556832–1342). Nord är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställer krav på bolaget kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse. Därtill är Nord medlemmar i olika branschorganisationer.

Nord Fondkommission innehar följande tillstånd:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

  • Mottagning & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet 

  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

  • Gränsöverskridande verksamhet inom EES
     

Nord Fondkommission AB har tillstånd av Norska Finanstillsynet om gränsöverskridande verksamhet.

För mer information om de värdepapperstillstånd Nord innehar vänligen besök www.fi.se eller www.finanstillsynet.no

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Sirius Asset Management AB, 559211-2774, som är personuppgiftsansvarig, är därför skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler.

Licensiering

Alla rådgivare på Sirius Asset Management är SwedSec licensierade. Nord Fondkommission är anslutna till SwedSec Licensiering AB.

Klagomål

Vi tar alla klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar alla klagomål tydligt ber vi att få klagomål skriftligen vi mejl till klagomal@nordfk.se eller via brev till klagomålsansvarig Dusko Savic.