2crOvhRhipB1rUlM8Ea21A0iVBpVhnv3VfUwRk2zXwc
 

INTEGRITET OCH SEKRETESS

Legalt

Sirius Asset Management AB (559211–2774) var fram till och med 2021-10-12 anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (556832–1342).

 

Nord är ett värdepappersbolag som verkat under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen ställde krav på bolaget kring såväl rutiner som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.

Kommuniké med anledning Finansinspektionens beslut i ärende 19–25079

Finansinspektionen har idag den 12 oktober 2021 meddelat beslut i ärende 19–25079.

Beslut innebär att Nord Fondkommission AB (”Nord”) tillstånd återkallas med anledning av de brister som FI identifierat för perioden 2018/början av 2019.

Finansinspektionen påbörjade sin granskning av Nord i december 2019 avseende perioden 2018 och början av 2019. Det som granskats är främst distributionen av obligationer, produktstyrning och modell för tredjepartsersättningar.

Nord har under den tid som gått sedan Finansinspektionens besök med stort allvar arbetat hårt för att komma till rätta med de brister som identifierats, vilket bland annat inneburit att helt välja bort obligationer från sitt produktutbud, utvecklat processer, samt beslutat om en ny ersättningsmodell. Nord har även stärkt organisationen genom att rekrytera in kompetent personal, gjort förändringar i styrelsen och förbättrat internprocesser.

Under 2020/2021 har Finansinspektionen fått löpande uppdatering om de åtgärder som vidtagits i verksamheten.

Trots dessa åtgärder i syfte att säkerställa att Nord idag är ett värdepappersbolag som åtgärdat alla de anmärkningar som Finansinspektionen riktat mot Nord, har Finansinspektionen fattat beslutet om återkallande av bolagets tillstånd. 

Nord kommer nu att inleda en process för avveckling och/eller överföring av Nords verksamhet till en tredje part senast den 31 januari 2022.

Mer information kommer löpande att skickas ut om den fortsatta processen under ordnade former.

Klagomål

Vi tar alla klagomål och reklamationer på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar alla klagomål tydligt ber vi att få klagomål skriftligen vi mejl till klagomal@nordfk.se eller via brev till klagomålsansvarig Dusko Savic.